Hvad tilbyder vi?

                       KONTAKT 

 

kontakt@learn-privatundervisning.dk

 

Tlf. 27 64 34 56

 

 

 

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder:

 

Privatundervisning hvor det er muligt at få det faglige indhold indlært på den bedst mulige måde.

Ikke alle lærer ens og dette er noget der vægtes højt hos os!

 

Lektiehjælp hvor man kan komme og få kvalificeret hjælp til sine lektier.

Går man fx i udskolingen og mangler hjælp til, hvordan man skriver den perfekte stil eller driller grammatikken, så er der hjælp at hente hos os.

 

Specialundervisning for dem der har nogle behov, som kræver ekstra opmærksomhed.

De fleste af os er uddannet speciallærere og har megen erfaring inden for dette område, så har dit barn fx en diagnose der gør, at der kræves

nogle anderledes undervisningsformer, så kan du trygt komme hos os. 

 

Rådgivning til forældre som mangler inspiration og hjælp til, hvordan de kan støtte og hjælpe deres barn.

 

Vi kan tilbyde hjælp inden for følgende fag og klassetrin:       

            - Dansk 0. - 10. klasse

            - Engelsk 1. - 10. klasse

            - Matematik 0. - 10. klasse

            - Tysk 5. - 9. klasse

 

Mangler du hjælp til andre af folkeskolens fag, fx samfundsfag, biologi eller andet? Kontakt mig gerne alligevel - vi underviser også i andre fag end de ovenstående, men erfaringen fortæller, at det er disse fag der er størst efterspørgsel på.

 

Jeg går meget op i at tilbyde den bedst kvalificerede hjælp, så det er derfor ikke sikkert, at det er mig selv, som varetager undervisningen. 

Jeg selv underviser elever i dansk og engelsk fra 1. til 9. klasse, men har størst erfaring med elever fra 1. til 3. klasse. Derfor har jeg lærere ansat, som har større erfaring med mellemtrinnet og udskolingen samt andre fag. Det kan derfor variere, hvem der kommer til at varetage undervisningen.

 

                                          Jeg har følgende lærere tilknyttet:

 Dansk - og engelsklærer, Karin Møller Bolvig

 

Hun er uddannet lærer og arbejder til dagligt iindskolingen på en folkeskole i Fredericia.

Karin underviser elever fra 1.- 4. klasse.

Dansklærer, Helle Ansbjerg

 

Hun er uddannet dansklærer og underviser elever fra 1. - 3. klasse.

Pt arbejder hun på en skole i Vejle, hvor hun underviser indskolingen.

Helle er også AKT lærer (adfærd, kontakt og trivsel) og er pt. ved at uddanne sig til familieterapeut. 

 Dansk - og engelsklærer, Pia Pedersen

 

Hun er uddannet dansklærer og arbejder pt. i udskolingen.

Ligeledes har hun arbejdet mange år på mellemtrinnet, så hun kan derfor undervise elever i dansk fra 4. til 9. klasse.

 

Dansk - og engelsklærer, Camilla Sigh

 

Hun er uddannet dansklærer og har ligeledes læst specialpædagogik.

Camilla har arbejdet både i indskolingen og på mellemtrinnet, så hun kan derfor undervise elever i dansk fra 0. til 6. klasse, samt engelsk fra 3. til 6. klasse.

Matematik - og engelsklærer, Christian Arenbrandt

 

Han er uddannet udskolingslærer med fagene engelsk og matematik.

Christian har masser af erfaring med at føre elever til 9. klasses eksamen,

så han tilbyder også eksamenshjælp.

Ydermere underviser han i biologi.

 Matematiklærer, Jette Lützow

 

Hun er uddannet matematiklærer og arbejder pt. i indskolingen.     

Ligeledes står hun for den faglige specialundervisning i matematik i skolens ressourcecenter. 

Jette underviser elever fra 1. til 6. klasse i matematik. 

Dansk - og engelsklærer, Brian Alslöw

 

Brian er uddannet med fagene dansk og engelsk og underviser elever fra 4. - 9. klasse.

Ydermere underviser han i geografi og samfundsfag.

Dansk - og tysklærer, Lisbet Reitan

 

Hun er uddannet med fagene dansk og tysk. I dansk underviser hun elever i 4. - 6. klasse og i tysk underviser hun i 5. - 9. klasse.

Praktiske informationer:

 

  • Undervisningen vil som udgangspunkt finde sted hos jer.

 

  • Bor I længere væk end 12 km, vil der blive tillagt et kørselstillæg (se priser).
  • Undervisningen vil primært kunne foregå efter kl 14/15 i hverdagene og efter aftale i weekender og ferier.

 

 

Hvis du synes, at dette er noget for dig, så send mig endelig en mail eller ring!