Priser

Priser

Priser er gældende fra 01.01.21

 

5 timers undervisning ................ 2200 kr.

NB. Dette er et opstartstilbud til nye elever og gælder kun ved de første 5 timer

 

1 times undervisning ................. 500 kr


Weekendtillæg.......................... 100 kr/timen
Ved undervisning lørdag eller søndag opkræves der et tillæg på 100 kr. pr. time. 


Kørsel:

Ved over 12 km kørsel kommer der et tillæg på 2 kr. pr. kørt km. 

 

Aflysning af undervisning:

Aflysning af undervisning skal ske senest 3 timer før undervisningens start, med undtagelse af en akut opstået situation. Sker aflysningen for sent eller udebliver eleven, anses timen som værende brugt.

                       KONTAKT 

 

kontakt@learn-privatundervisning.dk

 

Tlf. 27 64 34 56